Börjes Koncernen

Tredjepartslogistik

Vi erbjuder skräddarsydda tredjepartslösningar, allt från hämtning direkt från produktion hos kund till vidare förädling och leverans till vår kunds kund.

Vi erbjuder en kostnadseffektiv lagerhållning för era produkter. Vi tar hand om inleveranser/importer från hela världen. Vi plockar, packar och vidareförädlar era produkter efter era instruktioner.

Vi har en hög flexibilitet vilket gör att inget uppdrag är för stort eller för litet. Vårt varmlager består av 15 000 m2 höglager..

Vi frigör tid till Er att fokusera på Er verksamhet!