Börjes Koncernen

Hitta den perfekta lösningen för just er

Hos oss får du över 70 års erfarenhet av miljömedvetna transport- och logistiklösningar med engagerade medarbetare som hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Vår affärsidé är att vi ska vara bäst på att ta hand om våra kunders transport och logistikbehov där målet är att överträffa deras förväntningar.

Logistiklösningar

Vi har ett väl utvecklat distributionssystem och erbjuder ett flertal olika logistiklösningar. Med ett starkt transportnätverk och med lång erfarenhet inom lagertjänster blir vi er kompletta logistikpartner.

Mer om logistik

Kundfilosofi

Kundfilosofi av Börje Johansson Anno 1947. Företagets grundare Börje Johansson införde en anda som skrevs ned i ett flertal punkter, detta har allt sedan dess präglat hela företaget och dess filosofi.

Mer om vår Kundfilosofi

Fair Transport

Fair Transport innebär att åkeriföretaget lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Man redovisar öppet och tar ansvar för en ständig förbättring. Man tar helt enkelt hållbara transporter på största allvar.

Mer om Fair Transport

1947 startade min far Börjes Transport AB med en stark kundfilosofi som satte kunden först. Sedan dess har företagets tillväxt och kontinuerliga förbättringar formats av just denna  kundfilosofi.

Gunvor Munck
VD Koncern

För oss är det viktigt att leverera transport- och logistiklösningar som täcker våra kunders behov utan att äventyra de kommande generationernas välfärd. Detta gör vi genom att arbeta med miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

Miljö har alltid varit en prioriterad fråga och något som vi aktivt arbetat med sedan 80-talet. Smålandslogistik AB var ett av de första transportbolagen som blev miljöcertifierade i Sverige och sedan dessa har vi inom koncernen arbetat med att minska våra utsläpp genom att använda nya drivmedel, däck och lastbilar samt att utbilda våra chaufförer i sparsam miljökörning. Detta har resulterat i en minskning av koldioxidutsläpp med över 95% sedan 1990.

Vi främjar Social hållbarhet genom att skapa en trygg arbetsplats.

Ekonomisk hållbarhet arbetar vi med genom att vara en långsiktig arbetsgivare som värnar om både landsbygd och stad. Något som ägaren Gunvor Munck fick erkännande för 2017 genom Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj.