Börjes Koncernen

Kundfilosofi av Börje Johansson Anno 1947

Företagets grundare Börje Johansson införde en anda som skrevs ned i ett flertal punkter, detta har allt sedan dess präglat hela företaget och dess filosofi.

”Kunden är inte beroende av dig, det är ju du som är beroende av honom för din existens. Det är ju också han som betalar din lön.”

”Kunden är inte en person, som du skall imponera på eller övertyga om att du är bättre än han.”

”Kunden är inte något avbrott i ditt arbete – han är dess ändamål. Det är ju inte du, som gör honom en tjänst med att betjäna honom, det är han som gör dig en tjänst genom att ge dig chansen att bevisa att du är rätt man på rätt plats.”

”Kunden är en människa med känslor och förhoppningar, svårigheter och besvikelser, precis som du. Han kan vara nervös och besvärlig, precis som du. Han kan ha underliga tycken och besynnerliga fördomar, precis som du. Men när han kommer till dig, är han din gäst. Behandla honom som du skulle vilja bli behandlad, när du är gäst.”

Vår kundfilosofi (film)