Börjes Koncernen

Kontakt

Smålandslogistik AB / Nybro

Besöksadress
Madesjövägen 13, 382 45 Nybro

Postadress
Box 192, 382 22 NYBRO

info@smalandslogistik.se
Växel: 0481 – 423 00
Trafikledning: 0481 – 423 01
Fax: 0481 – 423 10

Smålandslogistik AB / Växjö

Besöksadress
Bävervägen 12, 352 44 Växjö

Postadress
Box 192, 382 22 NYBRO

trafik@smalandslogistik.se
Växel: 0470 – 70 94 40
Trafikledning: 0470 – 70 94 42

Smålandslogistik AB / Ljungby

Postadress
Box 192, 382 22 NYBRO

trafik@smalandslogistik.se
Växel: 0470 – 70 94 40
Trafikledning: 0470 – 78 94 66

Smålandslogistik AB / Värnamo

Postadress
Box 192, 382 22 NYBRO

varnamo@smalandslogistik.se
Trafikledning: 0470 – 70 94 49

AHL Johanssons Åkeri AB

Besöksadress
Södra Infartsvägen 2, 380 40 Skånes Fagerhult

Postadress
Box 192, 382 22 Nybro

trafik@ahlakeri.se
Växel: 0433 – 795 80
Trafikledning Skånes Fagerhult: 0433 – 795 81
Trafikledning Göteborg: 0433 – 795 89

Blekinge Logistik AB

Postadress
Box 192, 382 22 NYBRO

info@smalandslogistik.se
Trafikledning: 0733 318 567

Börjes Packhus AB

Besöksadress
Madesjövägen 13, 382 45 Nybro

Postadress
Box 192, 382 22 Nybro

info@smalandslogistik.se
Växel: 0481 – 423 00
Direkt: 0481 – 423 22

Sune Carlssons Åkeri AB

Besöksadress
Klackevägen 2, 360 43 ÅRYD

Postadress
Box 192, 382 22 Nybro

info@sunecarlssons.se
Växel: 0470 – 77 44 00

Börjes Transport AB

Postadress
Box 192, 382 22 NYBRO

Växjö
0470 – 78 94 80
gasvxo@borjestransport.se

Helsingborg
0470 – 78 94 81
gashbg@borjestransport.se

Enköping
0470 – 78 94 82
gasenkoping@borjestransport.se

Stockholm
0733 318 829
gassthlm@borjestransport.se

Göteborg
0470 – 72 68 35
gasgbg@borjestransport.se