Börjes Koncernen

Fair Transport

FAIR TRANSPORT – BRANSCHENS SÄTT ATT SYNLIGGÖRA HÅLLBARA TRANSPORTER!

Lastbilstransporter är en förutsättning för att näringsliv och samhälle ska fungera. Efterfrågan på
transporter förväntas enligt alla prognoser att öka stadigt, och samtidigt riktas ljuset mot
transporternas påverkan på samhället vad miljö och klimat, trafiksäkerhet och medarbetarfrågor.

Åkeriföretagen i Sverige anställer ungefär 150 000 människor och har därmed ett stort socialt ansvar.
Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men
även för slutkunden som köper det som transporterats.

Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till
lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett
åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Genom Fair transport vill Börjes koncernen visa att vi tar ansvar, kör trafiksäkert, tänker klimatsmart
och tar vårt arbetet med hållbara transporter på största allvar!